ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 237

  • Tổng 1.701.679

Xây dựng mới 3 mô hình điểm về cuộc vận động

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động đã được các cấp Mặt trận huyện Minh Hóa triển khai thực hiện một cách chủ động, hiệu quả.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Minh Hóa tham gia.
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Minh Hóa tham gia.

Để cuộc vận động phát triển một cách toàn diện, Ủy ban MTTQVN huyện Minh Hóa đã chỉ đạo Mặt trận các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung của cuộc vận động tới cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư đã tổ chức cho nhân dân thảo luận các tiêu chí về gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá, các quy ước thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội và tổ chức ký cam kết thực hiện đến tận từng khu dân cư và hộ gia đình.

Đặc biệt, Mặt trận các cấp trong huyện tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình điểm về thực hiện cuộc vận động. Chỉ tính riêng trong quý I năm 2018, Ban Thường trực Mặt trận huyện Minh Hóa đã tập trung chỉ đạo xây dựng 3 mô hình điểm về cuộc vận động tại 3 xã (bao gồm xã Hóa Tiến, Trung Hóa, Xuân Hóa); đồng thời tiếp tục duy trì hiệu quả 14 mô hình đã có từ trước.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Minh Hóa đã xây dựng được 17 mô hình về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (trong đó có 1 mô hình cấp tỉnh, 1 mô hình cấp huyện và 12 mô hình cấp xã). Sau một thời gian triển khai thực hiện, hầu hết các mô hình điểm đều đang phát huy hiệu quả tốt ở cơ sở.   

Nguồn: baoquangbinh.vn

Các tin khác