ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 315

  • Tổng 1.774.077

Huyện ủy Minh Hóa: Tổ chức 3 hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng

Font size : A- A A+

Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Minh Hoá đã tổ chức 3 hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng (Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; Nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư, vụ việc).

Tại các hội nghị đã đánh giá một cách cụ thể kết quả đạt được trên các mặt công tác xây dựng Đảng từ sau đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010-2015 đến nay; đồng thời đề ra một số giải pháp cho thời gian tới.

Báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy nêu bật: từ sau đại hội công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện đã có sự chuyển biến và đạt được những kết quả nhất định. Nhiều chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được quán triệt, tuyên truyền đến các tổ chức đảng, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức phong phú, sinh động. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân với chủ trương, đường lối của Đảng.

Tuy nhiên, xem xét một cách toàn diện thì công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tư tưởng trên địa bàn huyện Minh Hoá trong thời gian gần đây còn nhiều hạn chế, thiếu sót, nhiều vấn đề đặt ra cần được xem xét, bàn luận và giải quyết một cách thấu đáo. Đó là, chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng còn thấp, nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân còn hạn chế, chưa tích cực, chưa đáp ứng so với yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Phong trào hành động của quần chúng nhân dân trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... chưa mạnh, chưa quyết liệt.

Tại các hội nghị, các đại biểu đã phát biểu đi sâu phân tích, làm rõ một số vấn đề chủ yếu như sau: Nội dung công tác tư tưởng từ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhất là việc cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào thực tiễn địa phương; việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đã thực sự đổi mới chưa hay còn rập khuôn, máy móc, thiếu chiều sâu. Việc đấu tranh, ngăn chặn những tư tưởng sai trái trong một bộ phận đảng viên, nhất là khi diễn ra các sự kiện lớn như: Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử HĐND các cấp...; việc bài trừ các hủ tục, phong tục tập quán, lạc hậu trong nhân dân chưa được thực hiện kịp thời và có hiệu quả; vai trò gương mẫu, đi đầu của một số cán bộ, đảng viên chưa tốt...

Hội nghị đã thống nhất thông qua 8 giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ đại hội Đảng từ nay đến năm 2015. 

Theo:baoquangbinh.vn