ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể
Huyện Minh Hóa: Sơ kết mô hình tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư
UBND huyện Minh Hóa vừa tổ chức hội nghị sơ kết mô hình tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư ở thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn huyện.
Xem tiếp
Huyện Minh Hóa: Thực hiện tốt các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa
Thời gian qua, huyện Minh Hóa thực hiện giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sĩ và người có công theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Xem tiếp
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Minh Hóa điểm tựa cho người nghèo
Chương trình cho vay trồng rừng và phát triển chăn nuôi của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) là một trong những kênh tín dụng xanh, tạo điều kiện cho hàng nghìn hộ dân tiếp cận vốn vay lãi suất ưu đãi để trồng rừng và phát triển chăn nuôi góp phần bảo tồn thiên nhiên, chống biến đổi khí hậu, cải...
Xem tiếp
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Minh Hóa tổ chức tập huấn cho chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn...
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Minh Hóa tổ chức tập huấn cho chủ tịch UBND cấp xã, thị trấn là thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH huyện, cán bộ Ban giảm nghèo các xã, thị trấn.
Xem tiếp
Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Minh Hóa Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
Ngày 09 tháng 7 năm 2018, Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Minh Hóa tổ chức phiên họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Xem tiếp
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »