ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện triển...   Tin mới
Chiều ngày 13 tháng 01 năm 2022, tại hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Minh Hóa, Ban đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Minh Hóa tổ chức hội nghị triển khai...
Xem tiếp