Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1482-QĐ-UBND
Ngày ký 03/05/2017
Người ký Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung V/v việc công bố Danh mục thủ tục hành chính có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội của tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh
Phân loại Văn bản pháp quy
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Tải QĐ tại đây