ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 1751

  • Tổng 1.786.008

UBND HUYỆN MINH HÓA

Font size : A- A A+

 UBND HUYỆN MINH HÓA

 

Địa chỉ:

Tiểu khu 5 -  Thị trấn Quy Đạt - huyện Minh Hóa

Điện thoại:

(0232)3572333

Fax:

(0232)3572587

Email:

minhhoa@quangbinh.gov.vn