ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 456

  • Tổng 676.284

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hoá góp phần cùng địa phương thực hiện tốt một số tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Theo đó đến tháng 8 năm 2019 Ngân hàng Chính sách xã hội đã cùng các hội đoàn thể nhận uỷ thác huyện Minh Hoá thực hiện cho vay trên 16 tỷ đồng chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMT) giúp cho hàng nghìn hộ gia đình khó khăn có được công trình nước sạch và công trình vệ sinh đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình sử dụng.

Với nguồn vốn vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã có hàng nghìn hộ gia đình trong huyện đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình nước sạch, công trình vệ sinh bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc gia về NS&VSMT. Những công trình đã góp phần quan trọng cải tạo chất lượng vệ sinh môi trường nông thôn, bảo đảm sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ở khu vực còn khó khăn như huyện Minh Hóa.


Ảnh: Giếng nước sạch phục vụ sinh hoạt hàng ngày của gia đình

Huyện Minh Hóa là một trong những địa phương có dư nợ chương trình cho vay NS & VSMT cao của tỉnh. Tính đến nay, toàn huyện có hơn 1.300 lượt hộ dân đang vay vốn NS&VSMT với dư nợ hơn 16 tỷ đồng. Với mức cho vay mới được tăng lên kể từ ngày 25/09/2018 theo quy định là 10 triệu đồng/công trình, tối đa mỗi hộ được vay 20 triệu đồng/2 công trình so với trước đây tối đa chỉ được 12 triệu đồng/2 công trình, toàn huyện đã có gần 1.900 công trình nước sạch và hơn 600 công trình vệ sinh cải tạo, xây mới đưa vào sử dụng. Một số xã có dư nợ cao như: Trung Hóa, Minh Hóa, Yên Hóa, Hóa Hợp, Thượng Hóa,... Đối tượng cho vay không bó hẹp trong hộ nghèo, hộ chính sách mà mọi hộ dân có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký tạm trú dài hạn tại khu vực nông thôn chưa có công trình NS&VSMT hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia được UBND cấp xã xác nhận, nếu có nhu cầu đều được vay.

Trong 19 bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, tiêu chí bảo đảm NS&VSMT là một tiêu chí hết sức quan trọng. Nhận thức được điều đó, NHCSXH huyện Minh Hóa luôn đảm bảo công tác giải ngân kịp thời, đúng đối tượng để giúp bà con an cư lập nghiệp, phát triển sản xuất.

CTV: Hoài Nam