ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 131

  • Tổng 1.701.573

Trên 1.800 công trình nước sạch và vệ sinh được đầu tư thông qua nguồn vốn ủy thác Hội Phụ nữ quản lý
Là một trong 13 chương trình tín dụng đang thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, chương trình tín dụng Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thời gia qua đã được Hội Phụ nữ huyện triển khai thực hiện, hỗ trợ rất thiết thực cho các hộ gia đình đang sinh sống tại khu vực nông thôn có điều...
Xem tiếp
Trên 1.800 công trình nước sạch và vệ sinh được đầu tư thông qua nguồn vốn ủy thác qua Hội Nông dân huyện Minh Hóa
Xem tiếp
Hội Cựu chiến binh huyện Minh Hóa đẩy mạnh cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh theo Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư
Xem tiếp
Trên 400 công trình nước sạch và vệ sinh được đầu tư nhờ thực hiện ủy thác qua Đoàn Thanh niên huyện Minh Hóa
Là một trong 12 chương trình tín dụng đang thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, chương trình tín dụng Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thời gia qua đã hỗ trợ rất thiết thực cho các hộ gia đình đang sinh sống tại khu vực nông thôn có điều kiện cải thiện nước sạch sinh hoạt, xây...
Xem tiếp
Uỷ ban nhân dân huyện Minh Hóa phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ nguồn vốn bổ sung cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách giai đoạn 2025-2030
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »