ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1652

  • Tổng 791.002

Chính sách mới về cho vay đối với Cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP
Xem tiếp
Giải ngân cho vay nguồn vốn hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ
Trong thời gian qua, diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động toàn diện đến nền kinh tế đất nước, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhằm có chính sách hỗ trợ phục hồi và phát...
Xem tiếp
Tăng mức cho vay đối với Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
Xem tiếp
Điều chỉnh Đề án hỗ trợ đối tượng chính sách từ nguồn Ngân sách huyện
Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Thường vụ Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Minh Hóa hàng năm đã trích chuyển bổ sung nguồn vốn từ tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách của huyện để chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện cho vay đối với hộ nghèo và...
Xem tiếp
Giao ban thực hiện ủy thác quản lý vốn tín dụng chính sách
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »