ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 438

  • Tổng 1.339.520

Tiếp tục giải ngân cho vay nguồn vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Xem tiếp
Tăng bổ sung nguồn vốn cho vay hỗ trợ theo Nghị quyết 11
Xem tiếp
Gần 7 tỷ đồng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm ủy thác qua tổ chức Đoàn Thanh niên huyện Minh Hóa
Xem tiếp
Trên 2 ngàn lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn trong 11 tháng đầu năm 2023
Xem tiếp
Trên 24 tỷ đồng nguồn vốn cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm ủy thác qua tổ chức Hội Nông dân huyện Minh Hóa
Xem tiếp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »