ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 69

  • Tổng 1.701.511

Trên 1.800 công trình nước sạch và vệ sinh được đầu tư thông qua nguồn vốn ủy thác qua Hội Nông dân huyện Minh Hóa

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 22 tháng 11 năm 2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đồng thời thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Theo đó, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã đồng bộ, tích cực tiếp tục vào cuộc để tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Chương trình tín dụng Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được tổ chức Hội Nông dân (HND) huyện Minh Hóa thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện từ năm 2005, đến nay đã gần 20 năm thực hiện. Trong những năm qua, HND huyện đã không ngừng đẩy mạnh công tác phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện giải ngân cho vay chương trình tín dụng này đến các đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là đến với các hội viên nông dân. Đến nay tổng dư nợ cho vay chương trình này ủy thác qua HND là 16.559 triệu đồng với 914 hộ đang vay vốn, với 1.828 công trình nước sạch và công trình vệ sinh được xây dựng nhờ chương trình này, chiếm tỷ trọng 7% trong tổng dư nợ ủy thác của tổ chức HND huyện.

Từ nguồn vốn cho vay đã hỗ trợ cho các hộ sinh sống tại khu vực nông thôn rất thiết thực

Từ nguồn vốn vay đã đáp ứng rất hiệu quả, thiết thực nhu cầu vay vốn của hộ gia đình sinh sống tại khu vực nông thôn có điều kiện đầu tư xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh để cải thiện nước sạch sinh hoạt và cải thiện vệ sinh, nâng cao sức khỏe, đời sống, từ đó góp phần ổn định cuộc sống và tập trung phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Trong thời gian tới, HND huyện sẽ tiếp tục bám sát Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đồng thời thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW để nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác, trong đó có chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

                                                                                               CTV: Tất Thành

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác