ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 231

  • Tổng 1.701.673

Hội Cựu chiến binh huyện Minh Hóa đẩy mạnh cho vay chương trình nước sạch và vệ sinh theo Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 22 tháng 11 năm 2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đồng thời thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW. Theo đó, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đã đồng bộ, tích cực tiếp tục vào cuộc để tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Trong những năm qua, HCCB huyện đã không ngừng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đẩy mạnh công tác phối hợp chỉ đạo và triển khai thực hiện giải ngân cho vay chương trình tín dụng này đến các đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là đến với các hội viên cựu chiến binh. Đến nay tổng dư nợ cho vay chương trình này ủy thác qua HCCB là 4.498 triệu đồng với 248 hộ đang vay vốn, với 496 công trình nước sạch và công trình vệ sinh được xây dựng nhờ chương trình này, chiếm tỷ trọng 6,6% trong tổng dư nợ ủy thác của tổ chức HCCB huyện.

Nguồn vốn cho vay đã được đầu tư đến vùng khu vực nông thôn

Từ nguồn vốn vay đã đáp ứng rất hiệu quả, thiết thực nhu cầu vay vốn của hộ gia đình sinh sống tại khu vực nông thôn có điều kiện đầu tư xây dựng các công trình nước sạch và công trình vệ sinh để cải thiện nước sạch sinh hoạt và cải thiện vệ sinh, nâng cao sức khỏe, đời sống, từ đó góp phần ổn định cuộc sống và tập trung phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Trong thời gian tới, HCCB huyện Minh Hóa sẽ tiếp tục bám sát Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đồng thời thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW để nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác qua HCCB, trong đó có chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

                                                                                                     CTV: Tất Thành

                                                                                          NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác