ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 431

  • Tổng 1.454.987

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu