ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 789

  • Tổng 1.504.410

Thông báo chương trình Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Website Quảng Bình) - Sáng ngày 09-10-2013, Ban Chỉ đạo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tại tỉnh Quảng Bình đã có thông báo số 1155/TB-UBND về thời gian và địa điểm tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Đại tướng.

Chương trình Lễ viếng, Lễ truy điệu sẽ diễn ra tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội; Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình thông báo Chương trình Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Đại tướng cụ thể như sau:

1. Chương trình Lễ viếng bắt đầu từ 07 giờ 30 phút đến 20 giờ 00 phút, ngày 12/10/2013 tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình. Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu thông báo bắt đầu Lễ viếng, các đoàn vào viếng theo thứ tự:

- Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đoàn Đại biểu HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu UBND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu UBMTTQVN tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Bộ Tư pháp;

- Đoàn Đại biểu các tỉnh bạn;

- Đoàn Đại biểu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Lệ Thủy;

- Đoàn Đại biểu của gia đình, dòng họ;

- Đoàn Đại biểu Công an tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Lộc Thủy;

- Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh;

- Đoàn Đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Huyện/Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp viếng theo thứ tự đăng ký và sắp xếp của Ban Tổ chức.

2. Chương trình Lễ truy điệu bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 13/10/2013 và được tiếp sóng truyền hình trực tiếp thành phần dự Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến phòng lễ tang tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình tại tỉnh Quảng Bình gồm có:

- Ban Chỉ đạo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình;

- Đoàn Đại biểu của gia đình, dòng họ;

- Đoàn Đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4;

- Đoàn Đại biểu Bộ Tư pháp;

- Đoàn Đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình;

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Đoàn Đại biểu các tỉnh bạn;

- Đoàn Đại biểu Công an tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Lệ Thủy;

- Đoàn Đại biểu Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Lộc Thủy;

- Đoàn Đại biểu Hội Cựu Chiến binh tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN các huyện, thành phố;

- Đoàn Đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các đoàn khác có đăng ký với Ban Tổ chức.

3. Chương trình tham dự đón linh cữu Đại tướng dự kiến vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 13/10/2013 tại Sân bay Đồng Hới, gồm có thành phần đại biểu của tỉnh như sau:

- Thành viên Ban Chỉ đạo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình;

- Đoàn Đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Đoàn Đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình;

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh;

- Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại diện của gia đình, dòng họ;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện Đảng ủy, UBND xã Lộc Thủy;

- Đại diện lãnh đạo Thành ủy, Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố;

4. Chương trình Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch gồm có thành phần đại biểu tham dự tại tỉnh Quảng Bình cụ thể:

- Thành viên Ban Chỉ đạo Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Quảng Bình;

- Đoàn Đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Đoàn Đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh Quảng Bình;

- Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh;

- Đại diện của gia đình, dòng họ;

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh;

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các Huyện/Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; UBND các huyện, thành phố; đại diện Đảng ủy, UBND xã Lộc Thủy.

- Cán bộ, chiến sỹ và nhân dân có điều kiện tham dự.

Chương trình Lễ an táng Đại tướng được thực hiện theo sự chỉ đạo và Chương trình của Ban Lễ tang Nhà nước và Ban Tổ chức Lễ tang Trung ương.

Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang.

 

Theo:quangbinh.gov.vn

Các tin khác