ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 790

  • Tổng 1.504.411

Gần 33 tỷ đồng nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân trong 2 tháng đầu năm 2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong 2 tháng đầu năm 2024, bám sát kế hoạch tín dụng, chỉ tiêu kế hoạch dư nợ đã được giao, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, đơn vị nhận ủy thác để đẩy mạnh giải ngân cho vay các chương trình tín dụng đến các đối tượng thụ hưởng.

Theo số liệu thống kê, đến 29/02/2024 có 600 lượt khách hàng vay vốn với tổng số tiền giải ngân cho vay là 32.643 triệu đồng; nâng tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng của NHCSXH huyện lên 578.587 triệu đồng với 8.788 hộ vay vốn; chất lượng tín dụng cụ thể là nợ quá hạn được duy trì ở mức tỷ lệ 0,05%/tổng dư nợ. Các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được NHCSXH đáp ứng 100% nhu cầu vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Phiên giao dịch giải ngân cho vay vốn của NHCSXH huyện tại Điểm giao dịch xã

Trong tháng 3 và các tháng tiếp theo, NHCSXH huyện tích cực bám sát nguồn vốn còn tồn đọng, nguồn thu hồi nợ để thực hiện giải ngân cho vay quay vòng vốn, bổ sung nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng.

                                                                                             CTV: Chiêu Lộc

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác