ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 1

  • Hôm nay 220

  • Tổng 1.094.365

Tài liệu Công Đoàn

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1 - CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN UBND HUYỆN LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2023-2028

2 - Nội quy Đại hội Công đoàn cơ quan UBND huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

3 - Quy chế làm việc Đại hội Công đoàn cơ quan UBND huyện Lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

4 - BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN UBND HUYỆN NHIỆM KỲ 2017-2023; MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2023-2028

5 -BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA BCH CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN UBND HUYỆN LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2017-2023

6 - Đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

7 - Đề án nhân sự Đoàn Đại biểu Công đoàn cơ quan UBND huyện Dự Đại hội Công đoàn huyện Minh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

8 - Đề án nhân sự Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ quan UBND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028