ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1676

  • Tổng 791.026

Chính sách mới về cho vay đối với Cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp đó, ngày 27/4/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo quy định đối tượng vay vốn là các Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục); nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục. Mức vốn cho vay tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục và tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục. Mức cho vay cụ thể đối với mỗi trường hợp do Ngân hàng Chính sách xã hội nơi cho vay xác định dựa trên Phương án vay vốn của khách hàng. Lãi suất cho vay chỉ 0,275%/tháng, thời hạn cho vay tối đa 36 tháng. Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay không vượt quá thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay quy định tại Khoản 3 Điều 11 Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg, tùy theo điều kiện nào đến trước. Đối với khách hàng vay có mức vay đến 100 triệu đồng không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay, chỉ có đối với khách hàng vay có mức vay trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.

          Hiện nay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa đang phối hợp với các tổ chức mạng lưới, chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn, đã chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực và sẽ triển khai giải ngân cho vay khi có thông báo bổ sung chỉ tiêu nguồn vốn.

                                                                                                             CTV: Văn Dũng

                                                                                                         NHCSXH Minh Hóa

Các tin khác