ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể
Minh Hóa: Nhiều diện tích ngô bị sâu bệnh phá hoại
Hiện nay, một số diện tích ngô đông-xuân của huyện Minh Hóa đã xuất hiện sâu cuốn lá phá hoại, gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.
Xem tiếp
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa: Ký giao ước thi đua năm 2019
Sáng ngày 24 tháng 02 năm 2018, Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Minh Hóa
Xem tiếp
Hiệu quả vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
Trong những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa đã kịp thời đưa nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đến với hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ đầu tư mở rộng sản xuất, chăn nuôi, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay.
Xem tiếp
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ủy thác cho vay thông qua các Hội, đoàn thể cấp huyện năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Ngày 28 tháng 02 năm 2019, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Minh Hóa tổ chức Tổng kết công tác ủy thác cho vay thông qua các Hội, đoàn thể cấp huyện năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Xem tiếp
Từ ngày 01/3/2019, hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được vay tối đa 100 triệu đồng
Thống đốc NHNN kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH vừa ký ban hành Quyết định số 12/QĐ-HĐQT và văn bản số 866/NHCS-TDNN ngày 22/02/2019 về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo và các chương trình khác nhằm đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »