ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể
NHCS Xã hội huyện Minh Hóa: Hiệu quả từ chính sách cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định 33/2015 của Thủ tường Chính phủ.
Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Minh Hóa. Hiệu quả từ chính sách cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo quyết định 33/2015 của Thủ tường Chính phủ.
Xem tiếp
Phòng giao dịch NHCSXH Minh Hóa hoàn thành chỉ tiêu năm 2018 về huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua Tổ TK&VV.
Thực hiện phát động phong trào thi đua đợt ngắn Quý 3/2018 của Ngân hàng CSXH tỉnh. Ngân hàng CSXH huyện Minh Hóa đã nổ lực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đặt biệt là chỉ tiêu huy động tiền gửi người nghèo thông qua Tổ TK
Xem tiếp
Minh Hóa, Quảng Bình: 70% lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo
Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở huyện Minh Hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân được đào tạo đã chuyển đổi nghề phù hợp từng bước sản xuất, kinh doanh tăng năng suất tạo thu nhập ổn định.
Xem tiếp
Thu ngân sách trên địa bàn huyện Minh Hóa cơ bản đảm bảo tiến độ so với dự toán giao
Theo thông tin từ Văn phòng UBND huyện Minh Hóa cho biết, 9 tháng năm 2018, huyện đã triển khai quyết liệt các biện pháp đối với từng sắc thuế, lĩnh vực, địa bàn nên công tác thu ngân sách cơ bản đảm bảo tiến độ so với dự toán giao.
Xem tiếp
NHCSXH huyện Minh Hóa thực hiện tham gia sinh hoạt định kỳ TK&VV hàng tháng theo VB 392/NHCS-KHTD ngày 11/06/2018
Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 05/03/2013 về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ TK&VV của Chủ tịch HĐQT NHCSXH.
Xem tiếp
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »