ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1173

  • Tổng 1.802.792

Minh Hóa: Đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội năm 2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Chiều 12-12, Huyện ủy Minh Hóa  tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 23 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2019, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Năm 2019, cấp ủy các cấp huyện Minh Hóa đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và đạt nhiều kết quả tích cực. Có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó: có các chỉ tiêu nổi bật như: tổng thu ngân sách đạt 33.921 triệu đồng, đạt 112,5% kế hoạch; dự kiến có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; diện tích trồng rừng mới tập trung ước thực hiện gần 1.200ha, vượt 19% kế hoạch. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm 8,9% so với năm 2018, trên kế hoạch là 7,3%, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 15,83%; toàn huyện có 25 hộ đã tự nguyện làm đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Quốc phòng-an ninh được tăng cường, an ninh trật tự cơ bản bảo đảm.
 
Trong công tác xây dựng Đảng, việc kiện toàn bộ máy tổ chức theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Công tác chính trị, tư tưởng được chú trọng. Đảng bộ đoàn kết, thống nhất. Công tác tổ chức, xây dựng Đảng được tập trung triển khai. Cũng trong năm 2019, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 118 đảng viên mới, trong đó có 20 đảng viên là người dân tộc thiểu số. Các mặt công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể… có nhiều chuyển biến tích cực. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận và đề xuất các giải pháp, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng năm 2020; trong đó, tập trung vào các vấn đề như: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc thực hiện Chương trình 30a; tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; trồng rừng kinh tế; phát triển du lịch; xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo bền vững; chương trình hỗ trợ cho đồng bào dân tộc ít người…
 
Hội nghị đã thông qua nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và xây dựng Đảng năm 2020.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Nguồn:baoquangbinh.vn

Các tin khác