ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 53

  • Tổng 1.701.495

Minh Hóa: Đẩy mạnh xây dựng bản nông thôn mới

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Thời gian qua, mặc dù việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Minh Hóa đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên, một số bản đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vẫn gặp khó khăn, đời sống của người dân ở mức thấp, thậm chí rất thấp.

 Xuất phát từ quan điểm, nếu không có bản, làng NTM thì sẽ không có xã NTM, huyện NTM, năm 2020, huyện Minh Hóa đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thí điểm mô hình “bản nông thôn mới vùng đồng bào DTTS”.

 
Huyện đã chọn 4 bản gồm: bản Dộ-Tà Vờng (xã Trọng Hóa), bản Ka Ai (xã Dân Hóa), bản Lương Năng (xã Hóa Sơn) và bản Mò O Ồ Ồ (xã Thượng Hóa) để xây dựng bản nông thôn mới. Đây là các bản có 100% đồng bào dân tộc Chứt sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tuy nhiên có điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội và có nhiều nét văn hóa riêng biệt, phát huy giá trị.
Bản Dộ-Tà Vờng xã Trọng Hóa được chọn xây dựng bản nông thôn mới.
Bản Dộ-Tà Vờng, xã Trọng Hóa được chọn xây dựng bản nông thôn mới.
Trước mắt, huyện sẽ tập trung chỉ đạo xây dựng đề án, kế hoạch, lộ trình thực hiện; thành lập Ban chỉ đạo, phân công và gắn trách nhiệm cụ thể giữa huyện với Đồn Biên phòng, với các xã và cơ quan, đơn vị. Huyện cũng bám sát Quyết định 2086/QĐ-TTg, ngày 31-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án "Hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội các DTTS rất ít người giai đoạn 2016-2025", từ đó sử dụng nguồn vốn để hỗ trợ các bản xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo định hướng tiêu chí NTM.
 
Huyện hỗ trợ sản xuất cho đồng bào bằng cách trợ giúp giống, một số vật tư đầu vào phục vụ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; vắc xin tiêm phòng các dịch bệnh nguy hiểm cho gia súc, gia cầm.
 
Đồng thời, huyện hỗ trợ khai hoang tạo đất sản xuất; giao khoán bảo vệ rừng và trồng rừng; nâng cao năng lực, trình độ sản xuất cho đồng bào; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào; đào tạo, sử dụng cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hiện hành về giáo dục và y tế, trong đó ưu tiên cho các dân tộc rất ít người.
 
Sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ theo Quyết định 2086/QĐ-TTg của Chính phủ, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và nhân dân, các bản được chọn xây dựng NTM sẽ được đầu tư mạnh mẽ, bà con đồng bào DTTS được hưởng lợi rất lớn, từ đó, góp phần thay đổi nhận thức, tập quán sản xuất, mang lại cuộc sống ấm no cho đồng bào.
Nguồn:baoquangbinh.vn

Các tin khác