ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 813

  • Tổng 1.504.434

Tăng bổ sung nguồn vốn cho vay hỗ trợ theo Nghị quyết 11

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 943/QĐ-BĐD, ngày 07 tháng 11 năm 2023 của Trưởng Ban đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Quảng Bình về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng các chính sách cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP năm 2023 cho NHCSXH huyện Minh Hóa. Theo đó, chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao bổ sung đợt này cho đơn vị là 22.000 triệu đồng thuộc nguồn vốn chương trình tín dụng Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Sau khi nhận được chỉ tiêu tín dụng giao, NHCSXH huyện đã kịp thời báo cáo và tham mưu cho Trưởng Ban đại diện - Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phân bổ về các xã, thị trấn để chỉ đạo bình xét cho vay và giải ngân đến các đối tượng thụ hưởng, nguồn vốn đợt này được phân bổ cho 15/15 xã, thị trấn, bình quân 1.400 triệu đồng/1 xã. Trong tháng 11 và tháng 12 năm 2023, NHCSXH huyện sẽ đẩy mạnh giải ngân cho vay đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

                                                                                               CTV:  Tất Thành

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác