ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 45

  • Tổng 1.701.487

Tiếp tục rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Minh Hóa đã kịp thời tổ chức khảo sát, nắm bắt nhu cầu vay vốn chương trình tín dụng ưu đãi này, đến thời điểm 31/10/2023, NHCSXH đã giải ngân cho vay đến 30 lượt hộ nghèo thuộc đối tượng thụ hưởng để vay vốn chăn nuôi và xây nhà để ở với số tiền 2.000 triệu đồng. Đồng thời NHCSXH huyện tiếp tục khảo sát nhu cầu vay vốn trong 2 tháng cuối năm 2023 nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn, theo số liệu khảo sát trong tháng 11 và tháng 12 năm 2023 sẽ có 52 hộ nghèo theo quyết định phê duyệt của ủy ban nhân dân huyện sẽ có nhu cầu vay vốn số tiền 2.080 triệu đồng để đầu tư xây dựng nhà để ở tại địa bàn 5 xã: Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn và Hóa Tiến. Hiện nay NHCSXH huyện đã hướng dẫn thủ tục hồ sơ cho các hộ nghèo, khi có chỉ tiêu nguồn vốn phân bổ sẽ thực hiện triển khai giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo.

                                                                                               CTV: Tất Thành

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác