ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 872

  • Tổng 1.504.493

Tiếp tục giải ngân cho vay nguồn vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Nghị định số 22/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, căn cứ chỉ tiêu nguồn vốn bổ sung đầu tháng 11 năm 2023 là 2.080 triệu đồng, trong tháng 11, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã triển khai giải ngân cho vay đến 5 xã thuộc vùng thụ hưởng chương trình tín dụng.

Những ngôi nhà kiên cố của hộ nghèo được đầu tư xây dựng nhờ nguồn vốn vay NHCSXH huyện

Tổng doanh số giải ngân cho vay là 2.040 triệu đồng, với 51 lượt hộ được vay vốn, cụ thể: Xã Dân Hóa có 16 lượt hộ vay vốn với số tiền 640 triệu đồng; xã Trọng Hóa có 17 lượt hộ vay vốn với số tiền 680 triệu đồng; xã Hóa Tiến có 6 lượt hộ vay vốn với số tiền 240 triệu đồng; xã Thượng Hóa có 2 lượt hộ vay vốn với số tiền 80 triệu đồng; xã Hóa Sơn có 10 lượt hộ vay vốn với số tiền 400 triệu đồng. Nguồn vốn giải ngân cho vay đợt này được tất cả các hộ vay vốn đầu tư cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới nhà để ở theo chính sách hỗ trợ.

                                                                                              CTV: Tất Thành

                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác