ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 195

  • Tổng 1.701.637

Tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Hóa đạt gần 500 tỷ đồng

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Từ đầu năm đến nay, căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch năm được giao, Ban đại diện -  Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Minh Hóa đã phân giao chỉ tiêu đến các xã, thị trấn theo đúng quy định, kịp thời điều chỉnh chỉ tiêu nguồn vốn tín dụng chính sách cho các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức bình xét cho vay tại cơ sở, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. 

Cùng với đó, NHCSXH huyện Minh Hóa cũng tập trung đôn đốc thu hồi nợ gốc, lãi đến hạn, tích cực xử lý các khoản nợ quá hạn, kịp thời cho vay quay vòng, không để tồn đọng lãng phí  nguồn vốn. Theo số liệu thống kê, đến ngày 20/02/2023, tổng dư nợ cho vay của NHCSXH huyện đạt 499,1 tỷ đồng, tăng 5,9 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 1,2%. Trong đó, nguồn vốn Trung ương chuyển về 489 tỷ đồng, số còn lại là nguồn vốn ngân sách địa phương, nguồn vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù lãi suất và các quỹ vốn khác. Bên cạnh đó chất lượng tín dụng cũng được quan tâm chỉ đạo tăng cường nâng cao chất lượng tín dụng, so với đầu năm nợ quá hạn được giữ ổn định, tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,06% tổng dư nợ cho vay.

Trong thời gian tới, Ban đại diện - Hội đồng quản trị NHCSXH huyện sẽ tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương, chỉ đạo Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp tục thường xuyên nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đẩy mạnh công tác giải ngân cho vay, triển khai thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch tín dụng ưu đãi được giao, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn.

                                                                                             CTV: Cao Dũng

                                                                                   NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác