ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 422

  • Tổng 1.639.505

Tiếp tục hỗ trợ giảm lãi suất cho vay 2% tại Ngân hàng Chính sách xã hội trong năm 2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Ngị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/05/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Theo đó, các món vay có lãi suất vay từ 6%/năm trở lên phát sinh vay vốn từ 01/01/2022 đến 31/12/2023 sẽ được hỗ trợ giảm 2% lãi suất cho vay, trong năm 2022, NHCSXH huyện đã thực hiện hỗ trợ giảm lãi suất cho 2.370 hộ vay vốn, với số tiền hỗ trợ giãm lãi suất là trên 2.000 triệu đồng.

          Trong năm 2023, thực hiện thông báo số 111/TB-NHCS ngày 09/02/2023 của Giám đốc NHCSXH tỉnh Quảng Bình giao hạn mức hỗ trợ lãi suất cho vay tại NHCSXH huyện Minh Hóa là 2.826 triệu đồng. Đối với hạn mức hỗ trợ lãi suất được giao năm 2022, trường hợp chưa sử dụng hết thì được chuyển sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện hỗ trợ lãi suất cho vay theo quy định. Đây là chính sách hỗ trợ rất thiết thực của Chính phủ đối với các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn tại NHCSXH, giúp họ có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu nhập.

                                                                                                                                  CTV: Tất Thành

                                                                                                                      NHCSXH huyện Minh Hóa

Các tin khác