ĐẤU THẦU - MUA SẮM CÔNG
Đoàn thể

Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2452

  • Tổng 1.786.709

Đảng bộ huyện Minh Hoá: "Dân vận khéo" ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, các cấp ủy đảng huyện Minh Hoá đã tích cực chỉ đạo chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác dân vận, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Bằng nhiều cách làm hiệu quả, các mô hình “Dân vận khéo” ở vùng DTTS đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Huyện Minh Hoá có 15 xã và 1 thị trấn. Toàn huyện hiện có 2.568 hộ đồng bào DTTS với 11.529 khẩu, chiếm gần 19,8% dân số. Đồng bào DTTS huyện Minh Hóa có tinh thần đoàn kết cộng đồng bền vững, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại vùng đồng bào DTTS nơi đây khá ổn định. Đặc biệt, vùng đồng bào DTTS của huyện có 3 đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn nên công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, xây dựng cụm tuyến an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu được phát huy có hiệu quả, an ninh biên giới luôn được giữ vững.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Minh Hoá Đoàn Ngọc Lâm cho biết: "Nhận thức được tầm quan trọng của công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường lãnh đạo, quán triệt thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, các cấp, các ngành tổ chức học tập quán triệt Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số” đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là vùng đồng bào DTTS.

Việc thực hiện Chỉ thị 49 được gắn với kiểm điểm trách nhiệm của các cấp, các ngành trong thực hiện chính sách dân tộc. Do vậy, đã tạo chuyển biến sâu sắc về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào DTTS".

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS, những năm qua, các cấp ủy đảng huyện Minh Hóa đã ban hành nhiều chủ trương phù hợp, chỉ đạo kiện toàn, củng cố các bộ phận làm công tác dân tộc của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội.


Đồng bào DTTS xã Dân Hoá (Minh Hóa) làm vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới

Các cấp chính quyền trên địa bàn huyện đã tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách phát triển kinh tế-xã hội đối với vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công tác dân tộc; Chương trình 135 giai đoạn III (2012-2020) hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, làng đặc biệt khó khăn; các Quyết định số 29/2013/QĐ-TTg và số 755/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất, nước sạch sinh hoạt cho đồng bào DTTS nghèo, có đời sống khó khăn.

Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng đồng bào DTTS, vùng biên giới...

Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách và lồng ghép các chương trình, dự án nên kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của huyện Minh Hoá ngày càng khởi sắc. Toàn huyện hiện có 85% thôn, bản được dùng điện lưới quốc gia; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% thôn, bản được phủ sóng phát thanh, truyền hình và sóng điện thoại di động; 100% xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông; 27,5% thôn, làng văn hóa; 50% người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng từng bước được cải thiện.

Có được kết quả này ngoài sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước còn có vai trò quan trọng của công tác dân vận. Đến đầu năm 2018, toàn huyện có 47 mô hình "Dân vận khéo" trong vùng đồng bào DTTS, trong đó có 25 mô hình kinh tế cho thu nhập cao, 11 mô hình văn hóa xã hội và 11 mô hình an ninh, quốc phòng...

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đinh Thị Thanh Huyền, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Minh Hoá cho biết thêm: "Một trong những yếu tố góp phần tạo nên diện mạo mới cho các xã vùng đồng bào DTTS là cấp ủy, chính quyền nơi đây đã chỉ đạo làm tốt công tác dân vận.

Khi thực hiện công tác dân vận, cấp ủy thường xuyên chỉ đạo các đoàn thể ở cơ sở phối hợp chặt chẽ với các già làng, trưởng bản, người có uy tín để nắm bắt tâm tư nguyện vọng bà con và lựa chọn xây dựng các mô hình "Dân vận khéo" trong đồng bào DTTS cho phù hợp.

Đến nay, 100% tổ dân vận tại các thôn, bản đều xây dựng được mô hình "Dân vận khéo"; trong đó mỗi hội, đoàn thể, Mặt trận thực hiện từ 1-2 mô hình điểm. Huyện cũng đã chỉ đạo Phòng Dân tộc phối hợp với các đơn vị chuyên môn, cán bộ địa phương làm tốt công tác dân vận và xây dựng các mô hình "Dân vận khéo" điển hình.

Đặc biệt là phát huy vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản ở địa phương đảm nhiệm công tác này, quan tâm chế độ đãi ngộ đối với già làng, trưởng bản nhằm nâng cao hiệu quả vận động đồng bào vùng DTTS xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Có thể khẳng định rằng, việc xây dựng các mô hình "Dân vận khéo" đã góp phần động viên, khuyến khích đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tuy nhiên, do phần lớn đồng bào DTTS sinh sống trong điều kiện địa hình đồi dốc và chia cắt; trong đó có nhiều bộ phận dân cư sống ở các thôn, bản cách xa trung tâm xã và huyện nên việc tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, diện tích đất sản xuất nông nghiệp còn hạn chế, tập quán sản xuất lạc hậu nên kinh tế vẫn chủ yếu tự cung, tự cấp, đời sống đang ở mức nghèo, nhà ở tạm bợ, nước sinh hoạt chủ yếu lấy từ khe, suối.

Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ đồng bào DTTS nói chung còn biểu hiện tự ty, mang nặng tư tưởng trông chờ ỷ lại vào hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, thiếu ý chí và quyết tâm cao để thoát nghèo, chưa làm tốt công tác kế hoạch hóa gia đình... nên việc khai thác yếu tố nội lực để phát triển kinh tế-xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS, Đảng bộ huyện Minh Hoá đang triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương. Bên cạnh tập trung thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương luôn quan tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm, xuất phát từ các lợi ích, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đồng bào DTTS.

Theo Báo Quảng Bình

Các tin khác